1. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

σήμερα 14/06/2024 : Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ, Νήφων
αύριο 15/06/2024 : Αυγούστα, Αυγουστία, Αυγουστίνα, Αυγουστίνος, Αύγουστος, Αυγουστής, Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη, Λιβύη, Λίβιος, Λίβας, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία

--- τέλος ---